fbpx

Köp- & Leveransvillkor

Gällande
Wedin & Söderberg AB
Org.nr: 556728-5472
Hammarby Allé 32
120 61 Stockholm

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privat-konsumenter gäller Konsumentköplagen, Distans- och hemförsäljnings-lagen, E-handelslagen samt Marknadsföringslagen, och för företag – Köplagen.

Beställning
Beställningar sker via vår butik eller via vår webbplats. En beställning är inte fullständigt genomförd förrän bekräftelse erhållits. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi eller annan person lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Recept från legitimerad optiker
För att få beställa linser hos Wedin & Söderberg AB så krävs det att du har ett recept från en legitimerad optiker. Du får bara köpa de linser eller produkter som ingår i receptet. Alla köp som görs utan eller genom missbruk av recept kommer att hävas.

Priser
Alla priser på Wedin & Söderberg AB är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer med 39 kr på samtliga beställningar om ej annat anges. Du betalar inga extra kostnader oavsett om du väljer faktura eller betalkort som betalningsalternativ. Vid fakturabetalning och i det fall betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta om f.n. 25.50 %. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranser och leveranstider
Alla leveranser sker med en av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis PostNord. Leveransadressen blir alltid den som du är folkbokförd på. Vid flytt från folkbokföringsadressen eller vid annat val av adress ber vi dig att logga in på dina sidor och uppdaterar dessa alternativt kontaktar du kundtjänst för hjälp. Om det uppstår transportskador eller förseningar med leveransen vänligen kontakta oss, så snart som möjligt, för information kring retur eller avbeställning.

Vi på Wedin & Söderberg AB har som målsättning att leverera dina beställda varor så snabbt som möjligt. Leveranstiderna är dock olika beroende på hur dags och vilken dag som beställningen genomfördes och speditörens leveranstider. Normal leveranstid för varor, som ej kräver inslipning, är 1-3 dagar från det att varan beställdes, för varor på lager hos leverantör är leveranstiden ca 14 dagar. För glas och kontaktlinser med ovanliga parametrar eller brytningsfel är leveranstiden upp till 28 dagar.

Om varan som beställs är slut i lager eller det finna andra omständigheter som riskerar att försena leveransen försöker vi i största möjliga mån att meddela detta via den e-postadress som angivits vid beställning. Om en vara, som del av en större beställning, är slut i lager så förbehåller vi oss rätten att vänta in hela ordern så att full leverans kan ske. Om du vill ha produkterna levererade var för sig ber vi dig att kontakta kundtjänst för att diskutera hur vi kan lösa delleverans.

Förändring av order
Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av din order är möjlig utan kostnad fram till dess att ordern börjat hanteras. Hanteringsstart beräknas vanligtvis från det att ordern börjat packas och/eller att faktura och frakthandlingar skapas. Du som kund är skyldig att mottaga försändelsen, även i de fall du önskar returnera eller återköpa produkten. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund eller tillverkats specifikt för kund är ej möjlig efter det att den beställts från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän du fått bekräftelse om densamma från oss. Ej uthämtade paket/försändelser som skickas i retur, utan godkännande från oss, debiteras för de kostnader som uppstår kring detta. Vi emottar inga returer mot postförskott.

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit din leverans. Varor som returneras skall skickas tillbaka i obruten förpackning. Kontaktlinser anses ingå i kategorin ”medicinska produkter” och därför är det inte möjligt att bryta förpackningen för att prova kontaktlinserna eller övriga produkter och sedan åberopa ångerrätt. Glasögon med slipade glas är en specialbeställd produkt och omfattas därför inte av ångerrätten detta gäller även för vissa specialbeställda kontaktlinser, kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för just den produkt du vill beställa . Om du hittar något fel på produkten, vänligen läs nedan på Reklamationer. Kontakta kundtjänst om du vill ångra ditt köp.

Kontakta oss via:
Telefon: 08-12203333
E-mail: optiker@wedin-soderberg.se
Adress för returer: Wedin & Söderberg AB, Hammarby Allé 32, 120 61 Stockholm.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamations-rätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter garantitidens utgång åligger det köparen att påvisa att det fel som åberopas fanns redan vid leveranstillfället.

Vid reklamationer så ber vi dig att alltid kontakta kundtjänst för att få information om hur du skall gå tillväga. Reklamationer kan endast göras på fel som uppkommit på varan vid tillverkning, inte på fel som uppkommit vid handhavande. Vi kommer i första hand att reparera eller ersätta den skadade varan med en ny av samma sort eller efter överenskommelse en likvärdig vara. Endast om varan inte finns tillgänglig längre kan återbetalning ske.

Återbetalning
I de fall en retur skall leda till återbetalning t.ex. utnyttjande av öppet köp, retur eller ångerrätt återbetalar vi pengarna senast inom 30 dagar. Återbetalning görs i första hand på samma sätt som betalningen genomfördes

GDPR & Personuppgiftspolicy

Wedin & Söderberg AB behandlar dina kunduppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation ), vilket innebär att dessa hanteras konfidentiellt och att vi använder en teknisk säkerhetsnivå för att garantera att inga obehöriga får tillgång till våra kunders uppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här. Vi garanterar vidare att inga uppgifter säljs eller delas med obehöriga. När du genomför ett köp skapas en profil åt dig med de uppgifter du anger. Du som konsument har rätt att begära följande om dina registrerade personuppgifter:
– utdrag av registrerade uppgifter.
– att registrerade uppgifter ändras.
– att registrerade uppgifter raderas.

Du hittar mer information om GDPR innebär för dig hos Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Vid tvist mellan företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Wedin & Söderberg AB kontroll vilka inte skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Wedin & Söderberg AB befrias från utställda förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.