fbpx

Färgseende

Människans färgseende baseras på samspelet mellan tre olika tappar. De olika tapparna reagerar på olika ljusvåglängder. Om samspelet mellan dessa olika tappar sätts ur spel, genom att en sorts tapp helt saknas eller att de reagera för svagt på stimuli uppstår svårigheter att särskilja färger. Även total färgblindhet (seende i gråskala) förekommer men är ovanligt. Den vanligaste defekten är svårighet att skilja på rött och grönt. Den drabbar vanligen män kan även drabba kvinnor, den är genetisk och medfödd. Beroende på om det är den ”röda tappen” eller den ”gröna tappen” som orsakar besvären kallas det Protanism eller Deutanism.

Korrigering av Röd-Grön defekt

Om man har en partiell röd-grön defekt kan man med hjälp av färgade glas justera balansen mellan de våglängder som når näthinnan så att man kan urskilja de färger man normalt sett har besvär med. Denna typ av korrigering fungerar mycket väl t.ex. om man har svårt att se skillnader på olika staplar i diagram, eller linjerna på tunnelbane-kartan. Dock får man tyvärr inte riktigt samma färgupplevelser som en normalseende. Det system vi använder för att korrigera färgseende-defekter är vi ensamma om i Norden och tillverkas av Colorlite Ltd.

Om du har frågor kring korrigering av färgseendedefekt, tveka inte att höra av dig.