fbpx

Allmän synundersökning

En allmän synundersökning är grunden i optikerns arbete. Vi börjar med en intervju för att få reda på dina eventuella problem, allmän hälsa och ögonhälsa, tidigare erfarenheter av synhjälpmedel och hur dessa fungerat, din aktuella synmiljö på jobbet och hemma och vilka förväntningar du har på undersökningen.

Efter detta börjar kontrollen av din syn, vi mäter ditt synfel objektivt i en autorefraktor som ger en snabb bild av ditt ungefärliga synfel. Efter detta finslipar vi styrkorna genom den subjektiva synunder-sökningen där du får vara delaktig och berätta vilket glas du ser skarpast med.

Det finns även hel arsenal med kompletterande tester som görs för att säkerställa att ditt synsystem fungerar optimalt. Till dessa tester hör: Kontroll av pupillreflex, ögonens rörelsemönster, kontroll av eventuell dold eller manifest skelning, samt uppmätning av hur nära du kan se utan att det blir dubbelt och/eller suddigt. Det finns ytterligare tester att ta till vid behov.