fbpx

Kontaktlinsundersökning

En linsundersökning innehåller, förutom kontroll av att du får rätt styrka på dina nya linser, även en kontroll av ögats hälsa ur ett kontaktlinsperspektiv samt hur linsen interagerar med ögat. Vi tar även fram en topografisk bild av hornhinnan för att i tidigt skede kunna hitta förändringar i hornhinnans form. Dessa förändringar kan vara tecken på att hornhinnan av någon anledning inte mår bra.

De hälsoaspekter vi kontrollerar och graderar i samband med en linsundersökning är: Skador eller sår på hornhinnan, dessa kan bero på att du har en linssort eller en linsvätska som inte är optimal för dig, det kan även bero på infektion eller helt enkelt att du mekaniskt repat hornhinnan.

  • Vi inspekterar även hornhinnan i jakt efter tecken på syrebrist som i så fall kräver byte av kontaktlinssort eller att du använder linserna lite mer begränsat.
  • Vi tittar även på hur slemhinnan som sitter utanpå ögonvitan mår, om den är rödsprängd och svullen är det något som inte står rätt till.
  • Vi inspekterar även hornhinnan på jakt efter tecken på syrebrist som i så fall kräver byte av kontaktlinssort eller att du använder linserna lite mer begränsat.
  • Vi kontrollerar även hur det tårvätskeproducerande körtlarna fungerar och mår då tårvätskans funktion är fundamental för ett besvärsfritt linsbärande. I motsats till vad många tror finns det faktiskt en hel del man kan göra för att förbättra sin tårfilms-kvalitet. Det kan t.ex. vara att hålla en god hygien på ögonlocks-kanterna och se till att man får i sig tillräckligt med den korta omega-3 kedjan ALA.

Vad gäller linsens samspel med ögat handlar det dels om att pass-formen är god så att den varken suger sig fast eller kasar runt för mycket. Det är även viktigt att välja ett linsmaterial som fungerar ihop med din tårvätska, då olika material är att föredra beroende på om din tårfilm är fettrik, proteinrik, eller kanske på gränsen till otillräcklig ur ett kvantitativt perspektiv.