fbpx

Ögonhälsoundersökning

Förutom de moment som ingår i synundersökningen gör vi en djupdykning i ögats funktion och hälsostatus genom tryckmätning, synfältsmätning och ögonbottenfotografering. Med hjälp av dessa kompletterande undersökningar kan vi i ett mycket tidigare skede än annars avslöja t.ex. åldersförändringar på näthinnan och glaukom (grön starr). Man kan via ögonbotten även hitta förändringar som tyder på systemiska förändringar, såsom högt blodtryck och diabetes.

En ögonhälsundersökning är en vidareutveckling av den allmänna synundersökningen. Fokus hos ögonhälsoundersökningen är att mer förfinat undersöka synens funktion och ögonen hälsa. Detta gör vi genom en mätning av trycket inne i ögat, en mätning av hornhinnans topografi, en synfältsmätning samt att vi tar ögonbottenfotografi.

Ögontrycket är en indikator för glaukom eller grön starr som det även kallas. Ett högre tryck i ögonen ger en högre sannolikhet att man drabbas av sjukdomen men enbart en tryckmätning räcker inte för att man skall kunna utesluta eller bekräfta en diagnos. Hornhinnans topografi är en ledtråd till att upptäcka sjukliga förändringar i hornhinnan men kan även avslöja ödem i hornhinnan i samband med t.ex. för intensivt kontaktlinsbärande.

En synfältsmätning används för att upptäcka förändringar i ögats kontrastkänslighet perifiert i synfältet. En vanlig synundersökning tar ju bara hänsyn till synskärpan precis rakt fram. En synfältsmätning är väldigt värdefull i jakten på glaukom då dessa skador börjar i periferin och först i slutstadiet ger effekter på den centrala synen. Även neurologiska komplikationer kan avslöjas med en synfältsmätning. Det kan vara t.ex. något som trycker mot synnerven eller liknande.

Ett ögonbottenfoto är sista pusselbiten för att se hur dina ögon och din syn mår. På foto kan man se anatomiska förändringar så som åldersförändringar i näthinnan, eller om det hunnit gå lite längre makula degeneration. Vidare kan man även ser anatomiska förändringar som tyder på glaukom. Då ögonbotten är det enda stället på kroppen man kan inspektera blodkärlen utan att öppna kroppen är det även ett utmärkt tillfälle att leta efter tecken på systemiska förändringar som diabetes, högt blodtryck eller åderförfettning. Man kan vidare hitta naevus (födelsemärken) på näthinnan som man bör hålla koll på för att säkerställa att dom inte är maligna.